Бог благославя покорството

Бог благославя покорството

И така сега, ако наистина слушате гласа Ми и пазите завета Ми, то повече от всички племена вие ще бъдете Мое собствено притежание и съкровище, защото Мой е целият свят. ИЗХОД 19:5

Божията благодат и сила са на наше разположение, за да ги използваме. Бог ни дава силата и помазанието на Святия Дух, за да извършим онова, което Той ни казва да направим. Понякога, когато Той ни подтиква да отидем в друга посока, ние все още продължаваме да следваме първоначалният си план. Ако вършим нещо, което Той не одобрява, Той няма никакво задължение да ни дава сили и енергия да го извършим. Ние по-скоро действаме чрез нашите собствени сили, отколкото под водителството на Святия Дух. Тогава ние започваме да се тревожим и да се притесняваме, стресираме се или прегаряме, губим самоконтрола си, просто като пренебрегваме подтикването на Духа.

Много хора са стресирани и преживяват нервен срив поради това, че вървят по своя собствен път, вместо в Божия път. Накрая те попадат в ситуации, при които са подложени на огромен стрес, когато тръгнат в различна посока от тази, която Бог им е подсказал. Те преживяват нервен срив по време на непокорството си и се борят да завършат онова, което са започнали извън Божията посока, като през цялото време се молят Бог да ги благослови.

За наше щастие, Бог е милостив и Той ни помага насред нашите грешки. Но Той няма да ни даде сили и енергия, за да не му се покоряваме. Можем да избегнем много стресиращи ситуации просто като се покоряваме на подсказването или подбуждането на Святия Дух през цялото време.


Повече покорство винаги ще бъде равно на по-малко стрес!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon