Бог говори по много начини

Бог говори по много начини

Аз съм [Този], Който говоря с правда. (ИСАЯ 63:1)

В стиха за днес Бог декларира, че Той говори и когато го прави, Той говори с правда. Ние винаги можем да разчитаме че това, което Той казва, е правилно. Бог ни говори по много начини, което включва, но не се ограничава до: Неговото Слово, природата, хората, обстоятелства, мира, мъдростта, свръхестествената намеса, сънищата, виденията и това, което някои наричат „свидетелството вътре в нас”, което най-добре можем да опишем като „знание” дълбоко вътре в сърцето ни. Той също така говори с онова, което Библията нарича „тих и нежен глас“, който аз също вярвам, че се отнася до вътрешното свидетелство.

Бог също така говори чрез съвестта, чрез нашите желания, както и с глас, който можем да чуем с ушите си, но винаги помнете, че когато Той говори това, което Той говори, винаги е правилно и то никога не се противопоставя на Неговото писано Слово. Ние рядко чуваме Божия глас с ушите си, въпреки че това се случва. Чувала съм Неговия глас с ушите си три или четири пъти през живота си. В два или три от случаите аз бях заспала и Неговият глас ме събуди, като просто ме извика по име. Всичко, което чух беше: „Джойс”, но аз знаех, че говори Бог. Той не ми каза какво иска, но аз знаех инстинктивно, че Той ме викаше, за да направя нещо специално за Него, въпреки че нямах яснота за конкретната област, в която трябваше да действам няколко години.

Аз искам да ви насърча да помолите Бога да ви помогне да чувате Неговия глас по какъвто и да е начин, по който Той избере да ви говори. Той ви обича; Той има добри планове за живота ви и Той иска да ви говори за тези неща.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Бог говори по много начини; просто помнете – Той никога няма да противоречи на Библията.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon