Бог изговаря утеха и успокоение

Бог изговаря утеха и успокоение

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на съчувствието (жалостив и милостив) и Бог [Който е източник] на всяка утеха (успокоение и насърчение). (2 КОРИНТЯНИ 1:3)

Всички ние желаем да бъдем приети, а не отхвърлени. Мразя чувството на самота и изолация, както и емоционалната болка, която съпътства усещането за отхвърляне. Това са неща, които съм преживявала в продължение на много години, без да знам, че мога да направя нещо по въпроса. Благодаря на Бога, всичко това се промени!

Преди няколко години се случи нещо, което отвори онази стара рана от отхвърлянето. Говорих с човек, който ме беше наранил много по време на детството ми. Вместо извинение, получих несправедливо обвинение и ясно послание, че този човек изобщо не се интересува от мен.

Исках да се скрия някъде и да се самосъжалявам, но вместо това веднага помолих Бога за утехата на Святия Дух. Помолих Го да изцели наранените ми емоции и да ми даде възможност да се отнеса към ситуацията така както Исус би го направил. Докато продължавах да се облягам на Бога, усетих, че ме обгръща топлина, сякаш върху раните ми се изливаше масло, което облекчаваше болката.

Помолих Богa да ми помогне да простя на човека, който ме беше наранил и Той ми даде поговорката: „Наранените хора нараняват другите хора“. Неговият интимен, личен отговор донесе изцеление на наранения ми дух.

Бог е източникът на всяка утеха, на всяко успокоение и насърчение. Моля ви, направете всичко възможно, за да развиете и поддържате интимна връзка с Него, защото това е контекстът, в който ще бъдете способни да чувате гласа Му, да получавате Неговата утеха и изцеление и да бъдете укрепени чрез Неговото насърчение и грижа.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бог знае колко важна е утехата; Той ви е изпратил Святия Дух именно за това.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon