Бог използва всякакви хора

Бог използва всякакви хора

И Неговите дарове бяха [разнообразни; Той сам определи и ни даде хора] едни да бъдат апостоли, … други пророци, … трети благовестители, … четвърти пастири … и учители. Неговото намерение е било усъвършенстването и пълното екипиране на светиите. (ЕФЕСЯНИ 4:11–12)

Един от начините, по които Бог ни говори, е чрез хората. Понякога тези хора са приятели или членове на семейството, друг път са пастори, учители, благовестители, апостоли и пророци, които Той поставя в живота ни. Бог надарява тези хора със специални дарби, за да помагат на вярващите и да ги изграждат, както се казва в днешния стих, за „пълното екипиране на светиите“.

Една от дарбите, които Бог ми е дал, е дарбата да проповядвам Неговото Слово. Въпреки че дарбата ми да поучавам е голямо благословение в живота ми, Бог я е вложил в мен за полза на другите. Някои хора по някаква причина решават, че не ме харесват, не харесват начина, по който поучавам, или не вярват, че Бог ме е призовал да служа. Когато постъпват така, те възпрепятстват делото, което Святият Дух може да извърши в живота им, не чрез мен, а чрез дара, който Той е вложил в мен.

Всичко това се отнася и за другите служители. Бог е вложил ценни дарове в тях и винаги ще има хора, които ще отворят сърцата си за тези дарове, и други, които няма да го направят. Трябва да се научим да приемаме Божието слово от различни хора. Правим грешка, когато се съсредоточаваме твърде много върху човека, когото Бог е избрал да използва, вместо върху това, което Той иска да ни даде чрез този човек.

Насърчавам ви да позволите на Бога да ви говори чрез различни хора и да не се противопоставяте на посланието от Него, като отхвърляте човека, когото Той изпраща да ви говори Неговото Слово.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Научете се да се наслаждавате на различни хора и на даровете, които Бог е вложил в тях за ваша полза.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon