Бог има чудесен план точно за теб!

Но всеки нека изпитва своите дела и тогава ще получите удовлетворение от добре свършената работа, и няма да имате нужда да сравнявате себе си с никой друг. –ГАЛАТЯНИ 6:4

Ние трябва да се въздържаме от това да сравняваме себе си с другите хора, защото Бог не иска ние да бъдем притеснени и да чувстваме, че сме недостойни за благословението, което Той иска да ни даде.

Да сравняваме живота си с този на другите хора е нечестно – за тях и за нас. Това не е честно за тях, защото ако започнем да завиждаме на това, което те имат, това което те знаят, как изглеждат и т.н., ние започваме да се чувстваме обидени и засегнати от тях. Тогава ние няма да можем повече да ги ценим като онези чудесни хора, които Бог ги е създал да бъдат.

Това не е честно и към нас самите, защото то ограничава Божия план за живота ни. Сравняването казва на Бога: „Аз искам да огранича Твоята работа в живота ми до това и не приемам нищо друго. Просто искам да бъда като този човек“.

Само че Бог има индивидуален план за всеки един от нас. Неговият план за вас е по-велик от това, което изобщо можете да си представите. Спрете да гледате какъв е Божият план за другите, за да можете да ходите в плановете, които Той има за вас и да получите благословенията, които те носят.

Молитва

Святи Душе, помогни ми честно да изпитам сърцето си и да изоблича всяка завист, недоволство, обида или притеснение в себе си, които са се развили от това, че сравнявам себе си с другите.  Искам да бъда всичко, което Ти искаш да бъда и да живея живота, който Ти имаш за мен.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon