Бог може да ви освободи от вашия срам

Бог може да ви освободи от вашия срам

Вместо [предишния си] срам ще получите двойна отплата; вместо посрамване и упрек [твоите хора] ще се радват в наследството си. Затова в земята си ще притежават двойно [от това, от което са били лишени и са загубили]; радостта им ще бъде вечна. –ИСАЯ 61:7

Питали ли сте се някога какъв е бил животът на Адам и Ева преди да съгрешат?

В Битие 2:25 се казва, че въпреки че Адам и Ева бяха голи в Едемската градина, те не се срамуваха. Вярвам, че в допълнение към това, че те бяха без дрехи, този стих също така предполага, че те са били изцяло открити и честни един с друг – като не са се криели зад никакви маски и не са се опитвали да мамят и да лъжат. Те са били свободни да бъдат себе си, защото не са имали никакво чувство за срам. Веднъж щом съгрешиха обаче, те се скриха (вж. Битие 3:6-8).

Ако не беше делото, което Исус извърши на кръста, всички ние трябваше да живеем с тежестта на срама от греха. Но поради Неговата жертва, човечеството има възможността да се наслаждава на съвършена свобода във взаимоотношенията ни с Бога и един с друг.

За съжаление, повечето от нас все още живеят с бремето на срама, въпреки че Божието слово ни обещава и ни уверява, че можем да бъдем свободни от него (вж. Исая 61:7).

Бог може да ви освободи от срам. Молете се и искайте от Него да ви освободи от срама, който се опитва да се настани вътре във вас.


Молитва

Господи, аз приемам свободата от срам, която Ти откупи за мен на кръста. Повече не трябва да се крия и да се чувствам без никаква стойност. Ти си изтрил греха ми и сега аз искам да живея свободно и открито пред Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon