Бог може да „възкреси Лазар“ във вашия живот

Исус ѝ каза: Не ти ли казах, че ако повярваш и уповаваш на Мен, ще видиш Божията слава?  –ЙОАН 11:40

Спомняте ли си историята, в която Исус посети Мария и Марта, след като техният брат Лазар вече беше мъртъв от четири дни? Когато най-накрая Той пристигна там, Марта каза: Господи, ако Ти беше тук, брат ми нямаше да умре ( Йоан 11:21).

Марта очевидно беше отчаяна. Тогава Исус ѝ каза: Брат ти ще възкръсне. Марта отговори: Зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден (ст. 23–24). Не мисля, че тя наистина разбираше какво казва Исус. Тя гледаше към възможността това да стане в бъдещето, а не в реалността на настоящето. Тя не очакваше наистина нещата да се променят.

Повечето от нас са като Марта, заседнали сме в проблемите си и не осъзнаваме, че Бог може да преобърне нещата. Но Исус възкреси Лазар от мъртвите и Той може да „възкреси Лазар“ и във вашия живот. Независимо дали имате нужда Той да възстанови взаимоотношение, да ви даде  разрешение на проблема с вашето здраве или финанси, или да премахне пречка, която ви спира да  продължите напред в Неговата воля за живота ви. Каквато и да е нуждата ви, всичко е възможно, когато сме с Бога! (вж. Марк 10:27)

Не губете надежда. Сега може би страдате, но във всяко бедствие Бог може да ви даде ново начало. Вярвайте в Бога и гледайте как Той ще покаже славата Си във вашия живот.

Молитва

Господи, знам, че Ти можеш да изработиш всяка ситуация в живота ми за Твоя слава. Вместо да бъда вързан от проблемите си, аз ще Ти се доверя да „възкресиш Лазар“ в моя живот.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon