Бог може да избавя

Давид каза още: Господ, Който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, ще ме отърве и от ръката на този филистимец. И Саул каза на Давид: Върви; и Господ да бъде с тебе!  –1 ЦАРЕ 17:37

Във време на криза е много лесно да се почувстваме така, сякаш Бог не може да снабди нашите нужди. За да укрепите вярата си, припомнете си тези библейски истории, когато Бог е избавял децата Си от техните страдания.

В 1 Царе 17:37 Давид знаеше, че може да победи Голиат, защото Бог вече го беше спасил от лъва и от мечката.

В Данаил, 3 глава Седрах, Мисах и Авденаго отказаха да изпълнят кралския декрет да се поклонят на неговия идол и продължиха да се покланят на Бога. Впоследствие те бяха хвърлени в огнената пещ, нагорещена седем пъти повече от нормалното. Но Бог ги избави напълно от това изпитание, дотолкова, че те даже не миришеха на дим! Той дори се показа и беше в огъня заедно с тях!

Данаил служи за друг пример на Божието желание и способност да избавя. Когато беше хвърлен в леговището на лъва за това, че се молеше на Бога, Данаил преживя такова избавление, че излезе от това изпитание без драскотина, докато неговите врагове бяха напълно победени (вж. Данаил 6 глава).

Забелязвате ли някаква тенденция тук? Когато Божиите хора действат чрез вяра и вършат онова, което знаят, че Бог иска да направят, Той отговаря и им дава победа. Бог може да избави децата си от всяко обстоятелство. Знайте днес, че Неговата сила да избавя е по-голяма от вашия проблем.

Молитва

Господи, отново и отново Ти си избавял Своите деца от проблеми и аз знам, че Ти няма да се провалиш и сега. Ти Си повече от способен да се справиш с моята ситуация, така че аз Ти се доверявам.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon