Бог ни говори с ново и свежо слово

Бог ни говори с ново и свежо слово

Търсете Господа и копнейте за Него и Неговата сила; търсете лицето Му винаги. (ПСАЛОМ 105:4)

Когато цар Йосафат чу, че огромна армия се събира да атакува Юдея, той знаеше какво да направи. Той трябваше да се постави в позиция, в която не търси съвет от хората, а търси Бога и иска да чуе директно от Него.

Без съмнение Йосафат вече беше участвал и в други битки преди тази, така че защо да не използва същите методи, които беше използвал в предишни ситуации? Без значение колко пъти нещо е действало в миналото, то може да не подейства за разрешаването на настоящата ситуация или криза, освен ако Бог отново не излее Своето помазание. Той може да помаже един стар метод и да избере да подейства чрез него, но Той може също да ни даде съвсем нова посока, инструкции и насоки, които никога не сме чували преди. Ние винаги трябва да гледаме към Бога, не към методите, формулите или начините, които са работили в миналото. Нашият фокус, нашият източник на сила и снабдяване трябва да бъде Бог и само Бог.

Йосафат знаеше, че ако не чуе какво му казва Бог, той няма да се справи. Разширената Библия нарича неговата нужда да чуе Божия глас „неговата жизнено важна нужда”. Това беше нещо, без което той не можеше да се справи; това беше жизнено важно. Това беше от съществено значение за живота му и за оцеляването на неговия народ.

Вие може да сте в ситуация, подобна на тази на Йосафат. Вие също може да имате нужда от ново и свежо слово от Бога. Вие може да имате усещането, че като един човек, който се дави, потъвате за последен път. Може отчаяно да се нуждаете от слово от Бога, което е лично за вас, за да можете да оцелеете.

Бог иска да ви говори дори повече неща от тези, които вие искате да чуете от Него. Търсете Го, като Му давате времето и вниманието си, и няма да бъдете разочаровани.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Бъдете отворени да чуете ново и свежо слово от Бога днес.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon