Бог ще ви говори и ще ви дава мъдрост

Бог ще ви говори и ще ви дава мъдрост

Ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, ако издирваш [Мъдростта] като сребро и я потърсиш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието на Бога. (ПРИТЧИ 2:3–5)

Днешните стихове ни подтикват да търсим мъдрост и да викаме към Бога, за да ни даде разбиране. Това е понеже Божията мъдрост надминава многократно и най-добрите човешки идеи. Бог вижда края от самото начало. Той вижда какво има в сърцето на хората и какви са техните мотиви. Той знае неща, които ние не знаем. Независимо дали се борим с ежедневните неудобства в живота, или се борим срещу цялата сила и атака на врага, единствено Божията мъдрост ще донесе промяната, от която се нуждаем – и единственият начин да я получим е да помолим Бог да ни я даде.

В много от случаите, когато Бог ни говори, Той разкрива мъдростта Си. Той може да го направи като сподели конкретно прозрение за ситуацията, или като ни каже ясно какво да направим, когато трябва да вземем решение. Той може да изяви Своята мъдрост по различни начини и ние винаги трябва да я приемаме като скъпоценен дар.

Насърчавам ви да цените Божията мъдрост като безценно духовно съкровище и да мислите за нея като са нещо, без което не можете да се справите, защото няма да можете, ако искате да имате успешен живот. Изградете си навика да се молите и да молите Бога за Неговата мъдрост във всяка ситуация – голяма и малка. Той ще ви я даде и вие ще бъдете развълнувани и радостни от резултата.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Нито един проблем не може да е толкова дребен, че да не изисква Божията мъдрост.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon