Божията любов е по-голяма

Божията любов е по-голяма

Нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. –РИМЛЯНИ 8:39

Да малтретираш означава „да злоупотребиш, да използваш по неправилен начин, да използваш до пълно изчерпване или да нараняваш физически чрез малтретиране”. Ефектите от малтретиране могат да бъдат опустошителни и дълготрайни. Много хора никога не се възстановяват от него.

Има различни видове малтретирне: сексуално, емоционално, вербално, физическо. Без значение от формата, резултатите винаги са ужасни. Те ще ви пречат да функционирате правилно и няма да ви позволяват да получите Божията любов и да преживеете праведността, мира и радостта на Неговото царство.

Аз разбирам това от опит, защото бях малтретирана през цялото си детство. За щастие аз не само познавам силата на малтретирането, но познавам и по-голямата сила на Божията любов. Поради Божията любов, моето минало не трябва повече да влияе на моето бъдеще. Ако сте били малтретирани, разберете днес, че Бог ви обича. Нищо не може да ви раздели от Неговата любов. Той е направил път за вас да бъдете свободни от вашето минало, за да можете да живеете в Божиите добри планове за вас. С Исус има надежда за обновяване на живота. Ще приемете ли Неговата любов днес?


Молитва

Господи, аз не искам да позволявам на нищо от моето минало да ме спре или да ме възпрепятства да живея според Твоите планове и цели за моя живот. Изливай изобилно Твоята любов днес, за да мога да преживея Твоето изцеление и свобода от малтертирането.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon