Да облечем дара на Божията праведност

Да облечем дара на Божията праведност

Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. –2 КОРИНТЯНИ 5:21

Ето два много важни въпроса, които трябва да си зададем:

  • Знам ли кой съм аз в Христос?
  • Ходя ли в праведност?

Твърде много хора не могат да си отговорят на тези въпроси и това им пречи да живеят в свободата и мира, в които Бог е определили те да ходят.

В Библията се казва, че Бог премахва нашите грехове и ни дава Неговата праведност в момента, в който приемем Исус Христос като наш Спасител. Тя е подарък и ние не трябва да я изработваме. Но трябва да я облечем. И всеки път, когато го правим, ние получаваме Неговия мир.

Когато знаете кои сте в Христос, вие имате мир и увереността, че Бог винаги ще ви дава онова, от което се нуждаете, за да извършите това, което трябва. Когато знаете, че Той ви обича и че Той е умрял за вас, вие можете да ставате всеки ден и да правите най-доброто, на което сте способни, за да обичате Бога.

И когато знаете кои сте в Христос, вие можете да облечете и да ходите в тази праведност, която Той е купил за вас. Когато преживявате Неговата любов към вас, естественият ви отклик ще бъде да живеете за Него с всичко, което имате.


Молитва

Господи, аз искам постоянно да бъда наясно и да осъзнавам кой съм в Теб. Помогни ми да запомня всичко, което Си направил за мен, за да мога ежедневно да обличам Твоята праведност.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon