Бъдете безупречни

Бъдете безупречни

Всичко ми е позволено (разрешено, допустимо, законно), ала не всичко е полезно (добро, целесъобразно и изгодно). Всичко ми е позволено, но не искам да съм роб на нищо или да бъда подвластен на неговата сила. (1 КОРИНТЯНИ 6:12)

Бог има великолепен план да ни благослови цялостно и безгранично, но за да се насладим напълно на Неговия план, трябва да Му се покорим изцяло и без ограничение. Нуждаем се от Божията помощ, за да стоим на пътя на благословението Му. Помолете Го да ви изобличава строго, ако в живота ви има сфери, които не са Му угодни и когато го направи, откликнете с готовност и пълно покорство.

Бог ни дава Святия Си Дух, за да ни води към съвършен мир. Ако се вслушваме в Него, ще вземаме мъдри решения и ще се радваме на Неговия мир. В днешния стих виждаме, че много неща са позволени, но не са полезни за нас и не е разумно да допускаме нещо да се превърне в контролиращ фактор в живота ни.

Има много неща, които можем да направим, но те няма да бъдат най-добрият избор, нито ще произведат най-добрия резултат. Павел казва, че трябва да избираме и да ценим добродетелните неща (вж. Филипяни 1:10). Бог няма да ни даде божествено откровение за всяка една наша стъпка, но Той ни дава Своето Слово и мъдрост и очаква да живеем според тях. Не бъдете посредствени, като се надявате някак да се справите. Вместо това изберете да действате с превъзходство и знайте, че сте угодни на Бога.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Превъзходните решения и избори водят до превъзходни награди.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon