Бъдете в света, а не извън него!

Бъдете в света, а не извън него!

Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света (светски, принадлежащи на света), както и Аз не съм от света. –ЙОАН 17:15-16

Много хора днес живеят в постоянно състояние на претоварване, като подлагат себе си на повече, отколкото могат да понесат. В резултат на това, те са на ръба на срив – например хора, които живеят с всякакъв вид стрес, напрежение и натиск, обезсърчение и негативизъм. Но добрата новина е че като християни, въпреки че сме в света, според Йоан 17 глава, ние не сме от света. Ние не трябва да действаме според светската система и да реагираме като хората от света. Нашето отношение и подход трябва да бъдат изцяло различни.

Светът отговаря на трудностите с раздразнение, гняв и обезсърчение, но Исус казва в Йоан 14:27, че ние трябва да спрем да си позволяваме да бъдем притеснени, нервни, разтревожени или смутени. Този стих показва, че нашето отношение може да бъде различно от това на хората в света.

Забелязала съм, че правилното отношение и подход могат напълно да преобърнат една ситуация. Правилното отношения отваря вратите на Бог да работи свръхестествено и да ви помогне. Правилното отношение е онова, което ви позволява да бъдете в света, но да не сте от него, дори когато сте заобиколени от него.

Запомнете, че поради факта, че сме в Христос, ние имаме способността да подходим към предизвикателствата, пред които се изправяме в живота, спокойно и с увереност.


Молитва

Господи, Ти каза, че въпреки че се намирам в света, аз не трябва да бъда от него. Аз избирам Твоето отношение и начин на мислене днес. Дори когато съм насред този свят, аз избирам да откликна с Твоя мир и с ума на Христос.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon