Бъдете духовно живи

Бъдете духовно живи

Защото законът на животворящия Дух [който е] в Христос Исус [законът на нашето ново същество] ме освободи от закона на греха и на смъртта. (РИМЛЯНИ 8:2)

Когато се опитваме да имаме взаимоотношение с Бога като спазваме всички религиозни закони, ние ужасно се проваляме и винаги се чувстваме победени. Исус спази закона съвършено за нас и плати дълга, който дължахме на Бога за нашите грехове и неправедност. Той направи път за нас, за да можем да се приближим до Бога чрез вяра в Него, а не чрез нашите дела.

Исус каза, че ако Го обичаме, ние ще спазваме и ще се покоряваме на Неговите заповеди (вж. Йоан 14:15). Той не каза, че ако спазваме всички заповеди, Той ще ни обича. Бог вече ни обича и иска ние да откликнем на Неговата любов, като с желание правим всичко по силите си да Му се покоряваме. Той също така иска да знаем, че когато правим грешки, можем да бъдем моментално и напълно простени.

Под закона на Стария завет грехът произвеждаше духовна смърт, но законът на любовта, под който ние живеем сега, произвежда живот в нас. Божията любов е удивителна и осъзнавайки, че ние не живеем под натиска да действаме и да се представяме съвършено през цялото време, това ни дава възможност да се отпуснем в Неговото присъствие и да чуваме Неговия глас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Делото на Исус на кръста прави възможно за вас да се наслаждавате на близко и интимно общуване с Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon