Бъдете една крачка пред дявола

Бъдете една крачка пред дявола

Блажен онзи човек, който е търпелив по време на изпитания и устоява на изкушение; защото, като си е взел изпита и е бил одобрен, той ще приеме за корона (на победител) живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат. –ЯКОВ 1:12

Вярвам, че да разбираме изкушението и агресивно да му се противопоставяме е единственият начин да бъдем една крачка пред дявола.

В Яков 1:12 се казва: Блажен онзи човек, който устоява на изкушение… той ще получи за корона живота… Да устояваме на изкушение означава да преминаваме през изпитанията, без да се отказваме – да издържим повече от дявола.

Да устояваме означава също да минем през време на изкушение, без да му позволяваме да промени нашето отношение или посвещение. Исус никога не се отнасяше с хората по-различно, когато беше изкушаван, и ако ние сме духовно зрели хора, ще можем да следваме Неговия пример.

Исус разбира точно с какво се сблъскваме, когато сме изкушавани.

Понякога Той ни позволява да се сблъскаме с изкушението, за да може да привлече нашето внимание към областите на слабост в живота ни и да ни помогне да ги преодолеем.

Единственият начин да имате всичко, което Исус иска да имате, е да станете такива, каквито Той ви е създал да бъдете. А такава зрялост се постига само като минаваме през изпитания.

Така че вземете твърдо решение да бъдете търпеливи и да издържите на изкушението чрез Божията благодат. Това ще ви постави на една крачка пред дявола.


Молитва

Святи Душе, аз вярвам, че Ти Си с мен по време на изкушение, така че аз мога да бъда търпелив и да устоя, като винаги съм на една крачка пред дявола.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon