Бъдете изпълнени със Святия Дух и вършете добро

Бъдете изпълнени със Святия Дух и вършете добро

…Но се изпълвайте с Духа и бъдете насърчени от [Святия] Дух. –ЕФЕСЯНИ 5:18

Всички ние знаем, че Сатана ни изкушава да съгрешаваме, но в известен смисъл можем да кажем, че Бог също ни „изкушава“. Бог ни изкушава, или ни подбужда да вършим добро. И когато го прави, Сатана често атакува ума ни, като ни кара да си намерим оправдание да не го направим. Но когато се поддадем на тези атаки, той открадва от нас възможността да правим добро и да бъдем благословени. Изглежда, че сме по-добри в това да устояваме на изкушението да правим добро, отколкото да устояваме на изкушението да вършим зло. Но не трябва да бъде така.

В Яков 4:7 се казва: Покорявайте се на Бога. Противете се на дявола [стойте твърдо срещу него], и той ще бяга от вас. Това е двустранно действие. Вие не можете да се противите на дявола, без да се покорявате на Бога. И не можете да се покорявате на Бога, без да се противите на дявола.

В Ефесяни 5:18 се казва да бъдем изпълнени и стимулирани от [Святия] Дух. Когато сте изпълнени с Духа, вие се покорявате на Бога и ще можете да се противопоставяте на дявола и да спечелите битката.


Молитва

Господи, изпълни ме със Святия Си Дух. Днес аз предавам себе си на Теб и искам да следвам подбуждането на Святия Дух да правя добро и да благославям хората.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon