Бъдете истински поклонник

Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. –Йоан 4:23

Поклонението е много повече от това просто да изпеем една песен. То е отношение на сърцето и състояние на ума. Ние можем да се покланяме на Бога ревностно, без да изпеем дори и една нота.  Нашето поклонение към Бога се ражда в сърцето ни, то изпълва мислите ни и се изразява чрез думите, които говорим и начина, по който живеем.

Светът често мисли, че поклонението е „религия“, което не би могло да бъде по-далече от библейското разбиране за поклонение. То е израз на личното взаимоотношение и ревностно посвещение на хора, които обичат Бога с цялото си сърце. Това е истинското поклонение.

Библията казва, че Бог търси онези хора, които Му се покланят „с дух и с истина“.

Смятам, че това е много интересно, че Той не просто иска всеки човек да Му се покланя. Той иска истински хора, които искрено живеят в Неговата Истина. Той не иска хората да Му се покланят поради страх, задължение или религия. Истинското поклонение е резултат от интимна близост с Бога. Покланяйте се на Бога днес с цялото си сърце и бъдете човек, който се покланя с дух и с истина!

Молитва

Господи, аз не искам просто да Ти служа с устните си. Вместо това, аз предавам живота си на Теб като истински поклонник, искам интимно и близко да бъда свързан с Теб. Ти си толкова добър към мен и аз искам да Ти се покланям с дух и с истина“.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon