Бъдете подозрителни към подозрението

Любовта дълготърпи и издържа всичко, което идва, винаги е готова да повярва в най-доброто за всеки човек, недеждата ѝ не намалява при всякакви обстоятелства, издържа и търпи всичко [без да отслабва]. –1 КОРИНТЯНИ 13:7

В Първо Коринтяни 13:7 ни е дадена ясна картина за това какво означава наистина да обичаме хората. Аз мога откровено да кажа, че да се покоря на този стих беше предизвикателство за мен.

Когато растях, ме учеха да бъда подозрителна и да нямам доверие на никого. Но разсъждавайки върху характерните черти на любовта, аз осъзнах, че любовта винаги вярва в най-доброто, и това ми помогна да развия един нов начин на мислене.

Подозрението действа срещу качествата, които са необходими за богоугодни взаимоотношения. Доверието и вярата носят радост в живота и помагат на взаимоотношенията да се развиват до максималния си потенциал, а подозрението осакатява взаимоотношението и обикновено го разрушава.

Да, вярно е, че хората не са съвършени и понякога с нашето доверие може да бъде злоупотребено, но най-общо казано ползата от това винаги да виждаме най-доброто в хората ще надхвърли всяко негативно преживяване.

Ако се борите с подозрение, си припомнете днес, че имаме чудесния Святи Дух, Който живее в нас и ни напомня, когато нашите мисли отиват в погрешна посока. Нека да Го помолим да обърне нашите подозрителни мисли в мисли на любов.

Молитва

Господи, аз разбирам сега, че да бъда винаги подозрителен и да не се доверявам на другите е разрушително за моите взаимоотношения. Покажи ми как да отворя сърцето си към другите и да вярвам в най-доброто при всички обстоятелства.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon