Бъдете смели

Бъдете смели

Затова нека безстрашно, уверено и смело да се приближим до престола на благодатта (престола на незаслужената Божия благосклонност към нас, грешните), за да получим милост [за нашите провали] и да намерим благодат, която да ни помогне навреме, за всяка нужда [подходяща и навременна помощ, идваща точно когато се нуждаем от нея]. ЕВРЕИ 4:16

Когато се молим, ние трябва да се обръщаме към Бога като вярващи, а не като просяци. Помнете, че според Евреи 4:16 можем да пристъпваме смело към престола: не просейки, а смело; не войнствено, а смело.

Не забравяйте да запазите баланса. Останете уважителни, но бъдете смели. Приближавайте се към Бога с увереност. Вярвайте, че Той се радва на молитвите ви и е готов да отговори на всяка молба, която е в съответствие с Неговата воля.
Като вярващи ние трябва да познаваме Божието слово, което е Неговата воля. Колкото повече изучаваме Божието слово, толкова по-уверени ставаме в исканията си.

Когато вие и аз идваме смело пред престола на Божията благодат, като се молим с вяра според Неговото Слово и в името на Неговия Син Исус Христос, можем да знаем, че молбите, които отправяме към Него, ще бъдат удовлетворени. Не защото сме съвършени или достойни сами по себе си, или защото Бог ни дължи нещо, а защото Той ни обича и иска да ни даде това, от което се нуждаем.


Исус е изкупил за нас славно наследство чрез проливането на кръвта Си. Като Негови сънаследници, можем да се молим смело.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon