Бъдете смирени, когато Бог говори

Бъдете смирени, когато Бог говори

Но пак към този ще погледна, към онзи, който е сиромах и съкрушен духом и който трепери от словото Ми. (ИСАЯ 66:2)

Когато чуем какво ни говори Бог, ние имаме избор – да отговорим със смирение и доверие или да закоравим сърцето си и да Го игнорираме. За съжаление, когато някои хора не получат онова, което искат или когато минават през изпитания и тестове, те закоравяват сърцето си.

Точно това се случи на израилтяните, когато пътуваха през пустинята. Бог имаше големи неща планирани за тях, но Той първо ги изпита, за да види дали те наистина ще Му повярват. Той нарочно ги преведе през този дълъг и труден път – за да види дали те ще спазват Неговите заповеди, или не. В Своето Слово, Бог ни казва да не закоравяваме сърцето си, както те направиха (вж. Евреи 3:7–8).

Техните проблеми ги направиха огорчени хора, вместо да ги направят по-добри хора. Те закоравиха сърцата си и не се научиха на Божиите пътища. Те имаха много погрешни мотиви и това им попречи да се развиват и да напредват, защото отказаха да се доверят на Бога.

Не позволявайте да се закорави сърцето ви, когато минавате през време на трудности. Хората със закоравели сърца са непокорни и отказват да се коригират. На тях им е трудно да чуват от Бога и изпитват трудности във взаимоотношенията си. Те нямат желание да видят каква е гледната точка на другите, не разбират нуждите на другите хора и обикновено не ги е грижа за тях. Те са егоцентрични и са неспособни да се развълнуват от състрадание.

Нека целенасочено да търсим Бога, за да направи сърцата ни меки и да ни помогне да бъдем нежни и чувствителни към Неговото докосване и към Неговия глас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Когато нещата не стават по начина, по който вие искате, доверете се на Бога и поддържайте добро отношение.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon