Бъди силен и смел

Бъди силен и смел

Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед. (ИСУС НАВИН 1:7)

Бог иска ние да бъдем напълно свободни от страха. Той не иска да живеем като се измъчваме. Той не иска страхът да ни спира да вършим уверено това, което Той ни казва да правим. Бог се задвижва в наша полза, когато се фокусираме върху Него, вместо върху страховете си, когато слушаме гласа Му вместо гласа на страха. Когато имаме страшни мисли или чувства, нашият враг, Сатана, просто се опитва да отклони вниманието ни от Бога и от Неговата воля за живота ни. Може да чувстваме страх в различни случаи от живота си, но ние можем да изберем да се доверим на Бога и ако трябва, да „действаме докато се страхуваме”.

Преди много години Бог говори на сърцето ми относно това как да „действаме, докато се страхуваме”. Когато Бог каза на Исус Навин да „не се страхува”, Той го предупреждаваше, че страхът ще се опита да го спре да направи онова, което Бог иска от него. Бог каза на Исус Навин да не позволява на страха да го контролира, но да продължава да върви напред, силен и изпълнен със смелост.

Когато чувстваме страх, първото нещо, което трябва да направим, е да се молим. Ние трябва да бъдем твърдо решени да търсим Бога, като знаем, че имаме емоционална и умствена победа над страха. Докато правим това, ние се фокусираме върху Бога вместо върху страховете си. Ние Му се покланяме за това Кой е Той и изразяваме нашата признателност за доброто, което Той е направил, което прави и ще продължи да прави.

Следващия път, когато се сблъскате със страха в живота си, си спомнете да бъдете силни и изпълнени със смелост и да продължавате да вървите напред в Божията воля. Дори ако трябва да правите нещо „докато се страхувате“, давайте смело напред и го направете, като останете фокусирани върху Бога, вместо върху страховете си.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Следвайте Божия глас, а не гласа на страха.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon