Важността на застъпничеството

И потърсих сред тях човек, който да издигне стената и да застане в пролома пред Мен за земята… ЕЗЕКИИЛ 22:30

Да ходатайстваш означава да застанеш в пролома за някой друг, да отстояваш неговия случай пред Божия престол. Ако по някаква причина има пробойна в отношенията на хората с Бога, ние имаме привилегията да се поставим в тази пробойна и да се молим за тях. Можем да се застъпваме за тях и да очакваме да ги видим утешени и насърчени, докато чакат разрешение на ситуацията. Можем също така да очакваме своевременен пробив за тях относно задоволяването на нуждите им.

Не знам какво щях да правя, ако хората не се бяха застъпвали за мен. Моля Бог да ми даде хора, които да се застъпват за мен и за пълното изпълнение на служението, към което ме е призовал. Ние се нуждаем от застъпническите молитви на другите хора.
Да се молим за другите е равносилно на това да посеем семе. Трябва да посеем семе, ако искаме да пожънем реколта (Галатяни 6:7). Посяването на семе в живота на други хора чрез застъпничество е един сигурен начин да пожънем реколта в собствения си живот. Всеки път, когато се молим за някой друг, ние каним Бога да работи не само в живота на този човек, но и в нашия собствен.

Застъпничеството е един от най-важните начини да продължим служението на Исус Христос, което Той започна на тази земя.


Можем да освободим Божията сила в живота на другите, като се молим за тях.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon