Вашият Отец желае да говори с вас

Вашият Отец желае да говори с вас

Защото [Духът, който] сте приели, [не е] дух на робство, който да ви постави отново в робство на страха, а сте приели Духа на осиновление [Духът, който ни дава статут на синове] в [блаженството], чрез Когото викаме: Авва (Отче)! (РИМЛЯНИ 8:15)

Святият Дух е Духът на осиновлението. Това означава, че чрез силата на Святия Дух ние действително ставаме част от Божието семейство. Някога сме били грешници, служещи на дявола, но Бог ни е изкупил, придобил ни е с кръвта на Своя Син и ни нарича Свои възлюбени синове и дъщери.

Осиновяването е невероятно! Човекът, който осиновява дете, целенасочено го избира и го приема като свое, за да го обича и да се грижи за него. В някои случаи това може да бъде дори по-добро от раждането в семейство, защото когато децата се раждат в семейство, те невинаги са желани. Понякога раждането им е резултат от избор, за който родителите им съжаляват. Но когато децата са осиновени, те са желани, специално избрани.

Когато решим да повярваме в Исус Христос, Бог ни въвежда в Своето семейство чрез новорождението. Той става наш Баща; ние ставаме наследници на Бога и сънаследници с Христос (вж. Римляни 8:16–17). Той се отнася към нас като любящ, съвършен Баща. Добрият баща не мълчи към децата си. Той прави много неща за тях, точно както Бог прави за нас, включително да им казва колко много ги обича, да ги наставлява, напътства, предупреждава, утвърждава и насърчава. Вие принадлежите на Бога; Той ви е осиновил и сега е ваш Баща; и Той иска да ви говори днес. Ако сте имали болезненото преживяване да бъдете отхвърлени или изоставени от биологичните си родители, позволете ми да ви напомня, че Бог ви осиновява и ви приема като свое дете (вж. Псалом 27:10).


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бог смята, че сте специални. Той ви е избрал да бъдете Негови собствени деца.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon