Велики дела

Велики дела

… на друг – да върши велики дела. (1 КОРИНТЯНИ 12:10)

Исус извърши много чудеса. Например Той превърна водата във вино (вж. Йоан 2:1–10) и нахрани множество хора с обяда на едно малко момче и накрая останаха пълни кошници с остатъци (вж. Йоан 6:1-13). Има много видове чудеса, например чудеса на снабдяване, чудеса на изцеление и чудеса на избавление.

Дейв и аз сме виждали много чудеса през годините. Със сигурност сме виждали чудеса като физически изцеления и освобождения от дългогодишно робство. Преживявали сме и чудеса на снабдяване – моменти, когато Бог е осигурявал нужното за нас и за служението ни като е снабдявал всяка наша нужда.

Чудесата са неща, които не могат да бъдат обяснени, неща, които не се случват в нормалния ход на събитията. Всички ние можем и трябва да вярваме на Бога за чудеса в живота си. Не се задоволявайте да живеете обикновен живот, когато Святият Дух дава дарба за чудеса. Искайте и очаквайте Бог да действа чудотворно във вашия живот и в живота на другите. Същият Бог, Който раздели Червено море, иска да ви помогне днес.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Не се задоволявайте с обикновеното, а очаквайте необикновеното.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon