Вие имате адвокат

Вие имате адвокат

Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава [Който ги поставя в правилно взаимоотношение със Себе си? Кой ще излезе и ще обвини или ще дискредитира тези, които Бог е избрал?]. (РИМЛЯНИ 8:33)

Святият Дух е нашият Адвокат. Ако ние потърсим какво е значението на думата „адвокат“ в оригиналото си значение на библейски гръцки, откриваме, че Той е призован да ни се притече на помощ. Той е определен от Бога да ни помага, да ни защитава и да се застъпи за нашата кауза.

Святият Дух буквално е призован да бъде на наша страна и да ни помогне по всякакъв начин. Когато трябва да бъдем защитавани, Той ни защитава, действа както един законен помощник би действал за клиента си. Добре е да знаем, че ние не трябва да защитаваме себе си, когато сме обвинени за някакви погрешни действия или мотиви. Ние можем да се молим за помощ от Святия Дух и да очакваме да я получим, защото Той е нашият Адвокат. Тази мисъл сама по себе си трябва да ни носи утеха и насърчение.

Повечето от нас прекарват много време и енергия в опити да защитим себе си, репутацията си, нашите служебни постове, действията, думите и решенията си. Ние наистина си губим времето. Когато другите хора ни осъждат, ние с големи усилия бихме могли да ги убедим накрая в чистотата на сърцето си. Но проблемът лежи във факта, че ако имат осъдително отношение към другите по природа или като характер, те бързо ще си намерят нещо друго, за което да ни осъдят. Най-добрият курс на действие за нас е да се молим и да оставим Святия Дух да извърши Своята работа и да бъде нашият Адвокат и Защитник.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Святият Дух е вашият Адвокат и Защитник.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon