Вие имате силата

Вие имате силата

Ето, дадох ви власт да настъпвате змии и скорпиони и [физическа и умствена сила и способност] власт над цялата сила на врага [която той притежава]; и нищо няма да ви навреди. ЛУКА 10:19

Прекалено много вярващи са малодушни, изпитват слабост, когато трябва да вземат твърдо решение и са заразени с отношението „Аз не мога”. Те са измъчвани от липса на духовна сила.

Ние с вас не трябва да просим от Бога да ни даде сила. Ние просто трябва да осъзнаем и да приемем, че на нас вече ни е дадена сила и след това да ходим в това, което вече е наше. Ние можем да развиваме и да поддържаме „съзнание за сила” – едно целенасочено, изпълнено със сила отношение.

Бог ни е дал духовна сила за духовно воюване. Духовната сила се освобождава, когато вярата ни е твърда. Когато ходим чрез вяра в Бога, ние можем да подходим към всяка ситуация с отношение за победа над врага.

Ние ще излъчваме отношение на увереност, когато знаем кои сме самите ние в Христос, колко близо иска Той да бъде до нас и каква е силата която Библията казва, че притежаваме чрез вяра.
Имате ли желание да бъдете силен вярващ човек? Опитайте се да подходите към всяка ситуация в живота си с обикновена, детска вяра – вярвайки, че Бог е добър, че Той има добър план за живота ви и че Той работи във вашата ситуация.


Вие имате силата и властта на името на Исус. Ходете в силата на Неговото побеждаващо име!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon