Вие ли сте издигнати, или Исус е издигнат?

Вие ли сте издигнати, или Исус е издигнат?

…Но сега, като умряхме спрямо това, което ни държеше, освободихме се от [подчинението на] закона; така че ние служим [покорни на подбуждането на Духа] по нов дух, в новия [живот], а не по старата буква. –РИМЛЯНИ 7:6

Вярвам, че една от основните причини, поради която много хора са стресирани и крайно преуморени, е че те следват своите собствени пътища, вместо да следват Божия план.

Ние трябва да следваме водителството на Святия Дух, за това в какво трябва да участваме и къде да изразходваме енергията си. Ние трябва да се научим да казваме да, когато Той каже да и да казваме не, когато Той казва не. Когато сме покорни на Божието водителство, ние ще можем да извършим онова, което Той ни призовава да вършим и ще ходим в мир.

В Римляни 7:6 се казва, че ние трябва да бъдем водени от „подбуждането на Духа“. Аз мога са си спомня безброй случаи, когато съм била уморена и Святият Дух ме е подбуждал да си почивам, но аз продължавах да полагам усилия да излизам или да каня гости. След това вече бях напълно изтощена, вместо само да бъда уморена. Както знаете, изтощените хора обикновено стават кисели и нетърпеливи.

Когато ние се покоряваме на подбуждането на Святия Дух, Исус е издигнат. Така че нека да ви попитам следното: Вие ли сте издигнати, или Исус е издигнат? Последвайте Святия Дух и издигайте Него в живота си.


Молитва

Господи, аз не искам да бъда прекалено изтощен, така че да не се покорявам на Твоето подбуждане. Аз избирам да следвам Твоите планове и да издигам Теб в живота си.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon