Винаги бъдете на разположение

Винаги бъдете на разположение

Наистина праведните ще славят името Ти; правдивите ще обитават в Твоето присъствие и пред лицето Ти. (ПСАЛОМ 140:13)

Фактът, че Святият Дух живее вътре в нас, доказва Неговата готовност винаги да бъде на разположение да ни говори и да ни помогне, когато имаме нужда от Него. Докато ние продължаваме да израстваме духовно, ще преживяваме изкушения, но Бог ни е дал Святия Дух, който да ни дава сили и способности да им се противопоставим и да правим правилен избор вместо неправилен. Въпреки това нито едно човешко същество не е съвършено и ние ще правим грешки. Но Божията прошка винаги е на наше разположение чрез Исус Христос. Когато приемем тази прошка, тя ни укрепва и ни дава сили да продължаваме да се движим напред с Бога. Тя също така ни успокоява и ни дава мир в сърцето, освобождава ни и ни помага да чуваме ясно Божия глас.

Когато се чувстваме победени и осъдени за всяка грешка, която правим, това ни прави слаби. Вместо да използваме енергията си, за да се чувстваме зле относно себе си, ние трябва да я използваме, за да се уверим, че сърцата ни са настроени към Божия глас, докато Той ни води към по-голяма сила и по-дълбоки взаимоотношения с Него Самия. Неговата прошка и Неговото присъствие са винаги на наше разположение чрез Святия Дух. Докато търсите Бога днес, аз ви насърчавам да приемете Неговата любов и милост. Ръцете Му са отворени и Той чака да прекара време с вас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Запомнете, че Святият Дух винаги е на ваше разположение.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon