Власт чрез молитва

Власт чрез молитва

Ще ви дам ключовете на Небесното царство; и каквото вържете (обявите за нередно и незаконно) на земята, трябва да бъде това, което вече е вързано на небето; и каквото развържете (обявите за законно) на земята, трябва да бъде това, което вече е развързано на небето. МАТЕЙ 16:19

Тъй като сме не само физически, но и духовни същества, ние сме в състояние да живеем във физическия свят и да влияем на духовния. Това е много категорична привилегия и предимство. Можем да навлезем в духовната сфера чрез молитва и да предизвикаме действие, което да доведе до промяна в дадена ситуация. „Бог е дух…“ (Йоан 4:24) и Той държи всеки отговор, от който се нуждаем за всяка една ситуация.

Исус казва на Петър, че ще му даде ключовете на Небесното царство. Всички ключове отключват врати и аз вярвам, че тези ключове (поне отчасти) могат да представляват различни видове молитва. По-нататък Исус учи Петър за силата на връзването и развързването, която действа на същия духовен принцип.

Силата на връзване и развързване се упражнява в молитва. Когато вие и аз се молим за освобождение от дадено робство в нашия живот или в живота на друг, ние на практика връзваме този проблем и развързваме отговор. Молитвата връзва злото и развързва доброто.


Исус ни е дал силата и властта да използваме ключовете на Небесното царство, за да осъществим Божията воля на земята.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon