Всички работим заедно

Всички работим заедно

Защото както в едно тяло има много части… и всички тези части нямат еднаква функция или предназначение, така и ние, колкото и да сме многобройни, сме едно тяло в Христос (Месията) и поотделно сме части един от друг [взаимно зависими една от друга]. (РИМЛЯНИ 12:4–5)

Днешните стихове ни учат за разнообразието от дарби, дадени на отделните хора. Всички ние сме части от едно тяло в Христос, а Той е Главата. Във физическата сфера всички части на тялото трябва да са свързани с главата, за да може всичко да функционира добре. Различните части на физическото тяло работят заедно; те не се ревнуват или конкурират. Ръцете помагат на краката да обуят обувките. Краката отвеждат тялото, където трябва да отиде, устата говори за останалата част от тялото. Тялото има много части; не всички имат една и съща функция, но всички те работят заедно за една обща цел. Духовното тяло на Христос трябва да работи по същия начин. Ето защо Святият Дух използва примера с физическото тяло, когато вдъхновява Павел да напише посланието към Римляните.

Когато се опитваме да функционираме по начин, различен от този, по който Бог ни е създал и ни е определил да функционираме, в края на краищата в живота ни се появява напрежение. Но когато правим това, за което Бог ни е създал, изпитваме радост, удовлетворение и голяма награда. Трябва да работим със Святия Дух, за да открием какво е нашето уникално, лично предназначение и след това да направим всичко, което можем, за да го изпълним. Когато Бог ви е надарил или ви е дал възможност да правите нещо, вие ще бъдете добри в него, така че намерете онова, в което сте добри, и започнете да го правите.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Ако искате да бъдете използвани от Бога, открийте нужда и я посрещнете.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon