Когато животът не върви според вашия план

Когато животът не върви според вашия план

Но знаем, че [Бог като партньор в нашата работа] прави така, че всичко съдейства [пасва си в плана] за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение и цел. –РИМЛЯНИ 8:28

Апостол Павел ни казва в Римляни 8:28, че всичко съдейства за наше добро. Забележете, че той не казва, че всички неща са добри, а че всички неща съдействат за наше добро.

Павел също така ни казва в Римляни 12:16 да бъдем готови да се приспособяваме към [хора, неща]. Идеята е, че трябва да се научим да бъдем такива личности, които планират нещата, но които не се разпадат, ако този план не проработи.

Да кажем, че се качите в колата си и тя не може да запали. Има два различни начина, по които можете да погледнете на тази ситуация. Може да си помислите: Знаех си! Моите планове винаги се провалят.

Или може да си кажете: Ами не мога да замина от къщи точно сега, но това е добре. Вярвам, че тази промяна в плана ще съдейства за мое добро. Бог е в контрол. Позволете на Бог да бъде вашата слава и Този, който възвисява главата ви (вж. Псалом 3:3). Той иска да издигне всичко – вашите надежди, отношение, настроение, глава, ръце, сърце – целия ви живот. Запомнете, дори когато животът не върви според вашите планове, Бог е добър.


Молитва

Господи, понеже знам, че Ти си в контрол и изработваш всичко за добро, аз мога да бъда гъвкав, когато животът не върви според моите планове. Когато моите планове не се получават, помогни ми да открия доброто и да остана позитивно настроен.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon