Вяра и благодат

Вяра и благодат

Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от себе си; това е дар от Бога, а не от дела, за да не се похвали някой. ЕФЕСЯНИ 2:8–9

Чудесно е да осъзнаем, че спасението идва чрез незаслужената Божия благодат и изисква само простичка детска вяра. За щастие не е нужно да работим за спасението си, защото Исус вече е свършил всичко. Получаваме го единствено чрез вяра! Чрез вяра получаваме прошка на греховете си и вечен живот (спасение); чрез вяра трябва да ходим всеки ден. Вярата трябва да бъде неизменна част от всичко, което вършим.

Вярата е да се осланяме напълно на Бога с абсолютно доверие и увереност в Неговата сила, мъдрост и доброта. Когато преминаваме през живота и уповаваме на Него за абсолютно всичко, Той винаги ще ни води и ще ни дава сили и способност да извършим онова, което трябва. Добрата новина е, че не трябва да се опитвате да правите нещата със собствени сили! Бог е изпратил Святия Дух, Който е вашият помощник, така че поискайте и получете помощта, от която се нуждаете днес и всеки ден, и се отпуснете в Божията любов, милост и благодат.


Заменете всичките си страхове, тревоги и притеснения с простичка вяра и се наслаждавайте на деня!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon