„В света“, но не „от света“

„В света“, но не „от света“

Аз им дадох и предадох Твоето слово (послание); и светът ги намрази, защото те не са от света [не принадлежат на света], както и Аз не съм от него. (ЙОАН 17:14)

Стихът за днес ни учи, че като вярващи ние сме в света, но не от света, което означава, че ние не можем да приемем светската гледна точка за нещата. Изисква се нашата постоянна бдителност, за да не станем като хората от света относно начина, по който действаме и какви са мотивите ни. Ако гледаме за забавление прекалено много визуално и графично насилие, както се случва в света, това може да притъпи или да закорави нашето съзнание и да намали нашата чувствителност към Божия глас. Много хора в света днес са безчувствени към агонията на истинските хора, защото те често виждат трагедии, които са изобразени и показани по телевизията.

Новините в медиите често ни дават негативни репортажи и трагични истории по един неемоционален, фактологичен начин и така ние често гледаме и чуваме тези неща, без да чувстваме нищо. Ние чуваме за толкова много ужасни неща, че не откликваме на трагедиите с подходящите емоции на състрадание или гняв, които би трябвало да покажем.

Вярвам, че това е част от цялостния план на Сатана за света. Той иска ние да станем хора със закоравяло сърце и да не се ангажираме емоционално, когато разберем за някакви ужасни събития, които са се случили около нас. Той иска да не ни е грижа за онези хора, които са засегнати от такива неща. Но като християни нас трябва да ни е грижа, ние трябва да чувстваме и трябва да се молим. Когато и да чуем какво се случва в света, трябва да питаме Бога за Неговата гледна точка и да питаме как Той би искал да откликнем. Тогава трябва да се вслушаме, за да чуем Неговия отговор и да действаме според него. Това е един от начините, по който можем да бъдем в света, но не от света.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Устоявайте богоугодните ценности и никога не правете компромиси.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon