Гарантирано!

Гарантирано!

Той [Духът] е гаранцията за нашето наследство [първите плодове, залогът и предвкусването, авансовата вноска на нашето наследство], в очакване на пълното му изкупуване и придобиване на [цялостното ни] владение – за прослава на Неговата слава. (ЕФЕСЯНИ 1:14)

Святият Дух е нашата гаранция за добрите неща, които предстоят. Когато аз се чувствам наистина изпълнена с Духа, обичам да казвам, че ако това е толкова хубаво, то не мога да си представя славата на цялостната пълнота, която има да дойде. Ако ние преживяваме само 10 процента (колкото обикновено е една първоначална вноска) от това, което ни принадлежи като наследство, помислете само какво ще бъде да виждаме Бога лице в лице, да няма повече сълзи, да няма повече скръб, нито смърт. Тези мисли ме изумяват.

В Ефесяни 1:13–14 Библията казва, че сме запечатани със Святия Дух и Той ни гарантира, че ще останем в безопасност, запазени от всяко унищожение в последния ден на освобождението от греха и всички негови последствия. Помислете какво чудо е, че Святият Дух обитава в нас и ни пази за нашето място на почивка, което не е в гроба, а на небето, в присъствието на Бога.

Святият Дух прави чудесни неща за нас тук и сега. Той ни говори, води ни, помага ни, учи ни, дава ни съвети, дава ни сили да изпълним Божия вълнуващ план за живота ни и още много други неща. Но независимо колко прекрасни са преживяванията ни с Него в земния ни живот, те само предвкусват онова, което можем да очакваме с нетърпение. Имаме предварителната вноска, но ни предстои още много!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Можете да живеете с увереност, като знаете, че наследството ви е гарантирано.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon