Говорете Божието слово на планината

Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му стане.  –МАРК 11:23

Когато Исус каза, че ние трябва да говорим на планината, като ѝ заповядаме да се вдигне и да се хвърли в морето, Той направи едно радикално изявление.

Виждате ли, ние обикновено говорим за „планината“, или за предизвикателствата в живота ни, но Божието слово ни инструктира да говорим на тях. И когато го правим, ние трябва да се обръщаме към тях с Божието слово.

В Лука 4 глава, когато Сатана се опитваше да изкуши Исус в пустинята, Господ откликна на всяко изпитание, като говореше Писанието. Той повтаряше и цитираше стихове, които директно се конфронтираха с лъжите и измамата на дявола.

Ние имаме тенденция да се опитваме да правим това за известно време, но когато не виждаме бързи резултати, тогава спираме да говорим Словото на нашите проблеми и започваме отново да говорим за нашите чувства. Постоянството е жизнено важна част за получаването на победа.

Има голяма сила в това да говорим Словото постоянно и то е абсолютно необходимо за преодоляването на всеки проблем или негативна ситуация. Знайте в какво вярвате и бъдете твърдо решени да се придържате към него до края.

Молитва

Святи Душе, припомняй ми ежедневно да говоря Словото на планините в моя живот. Всеки път когато се предам на оплакване или отчаяние, подтиквай ме да говоря Твоето Слово със смелост и увереност в Теб и да премествам планини!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon