Говорете на Бога за Него Самия

Говорете на Бога за Него Самия

Господи, Боже на бащите ни, не си ли Ти Бог на небето и не си ли Ти владетел над всичките царства на народите, и не е ли в Твоята ръка сила и могъщество, така че никой не може да устои против Тебе? (2 ЛЕТОПИСИ 20:6)

Когато цар Йосафат имаше проблем, той отиде при Господа. Но той не отиде при Господа просто за да говори за проблемитe си; той отиде при Господа и говореше за това Кой е Той. Вместо просто да говорим на Бога за нашите проблеми, ние трябва да Му говорим и за Самия Него. Трябва да Му говорим за това колко е чудесен, колко добър е бил към нас, какво е направил в миналото и какво знаем, че Той може да направи, поради Неговото величие. След като сме хвалили Бога и сме Му се покланяли по този начин, след това ние можем да говорим за нашия проблем.

Аз мога да се сетя за няколко човека, които ми се обаждат само когато имат проблеми и това ме наранява, защото аз чувствам, че те не се интересуват от мен, а само от това, което аз мога да направя за тях. Сигурна съм, че сте преживели подобно нещо и сте се чувствали по същия начин. Тези хора може да наричат себе си мои приятели, но всъщност те не са ми приятели. Със сигурност приятелите са за време на трудности, но те не са само за такова време. Приятелите са също така и за добрите времена в живота ни. Ние не трябва да отделяме време да говорим на приятелите си само за проблемите си, а също така да ги насърчаваме, да им показваме, че ги оценяваме и че ги подкрепяме с думи и действия.

Когато прекарвате време с Бога днес, уверете се, че Му говорите за Него Самия и за всички добри неща, които Той е направил за вас, преди да споменете вашите проблеми.

Авраам беше приятел на Бога. Аз също искам да бъда Негов приятел и вярвам, че вие също искате. Бог не е просто Този, който разрешава проблемите ни; Той е всичко за нас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Говорете с Бога за Него Самия, преди да Му говорите за себе си.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon