Господ е вашата сила

… Най-после, заяквайте в Господа [вземете сила от вашия съюз с Него]; и в силата на Неговото могъщество [тази сила, която, която само Неговата безгранична мощ може да ви даде]. –ЕФЕСЯНИ 6:10

Ние трябва да осъзнаваме, че част от плана на Сатана за вярващите е да ни изтощи. В Данаил 7:25 ни се дава едно ясно описание на видението, което пророк Данаил получава: И той… ще изтощава светиите на Всевишния…

Бог обаче иска вие да бъдете насърчени. Римляни 8:37 дава на християните тази добра вест: Но във всичко това ние ставаме повече от победители и печелим удивителна победа чрез Този, Който ни е възлюбил. „Повече от победители“ означава, че още преди да започне проблема, ние вече знаем кой ще победи. На мен това ми харесва, а на вас?

Ние можем да си поставим за цел да поддържаме такова близко взаимоотношение с Бога, чрез молитва и Неговото Слово, че постоянно да бъдем подкрепяни от силата на Неговите обещания. Интимността с Бога произвежда силни християни, които могат да издържат повече от дявола!

Живейте живота си изцяло уверени в Божията сила и изобщо не се страхувайте от изпитанията, които могат да създадат уморени войници и немощни светии. Бъдете силни в Него и в силата на Неговата мощ.

Молитва

Господи, само Ти Си моята сила.  Аз няма да допусна Сатана да ме направи изтощен християнин, но ще остана силен чрез моето интимно взаимоотношение с Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon