Господ е нашата скала

Господ е нашата скала

Той е Канарата; делата Му са съвършени; защото всичките Му пътища са справедливи, Бог на верността е и няма неправда в Него; праведен и справедлив е Той.  ВТОРОЗАКОНИЕ 32:4

Бог винаги ни обича безусловно. Той не ни обича само ако сме добри, а после да спре да ни обича, ако сме лоши. Той ни обича винаги. Той е винаги мил, винаги търпи и не се разгневява бързо, винаги е изпълнен с благодат и милост, винаги е готов да ни прощава.

Бог е Канара, Той не се променя и не се отклонява. Той е велик и непоколебим, верен и справедлив, перфектен и върши всичко по правилния начин. Той никога няма да ни напусне или да ни изостави.

Какво би се случило в живота ни и в живота на хората около нас, ако ние приличахме повече на Бога? Какво ще се случи, ако винаги обичаме хората, не се гневим бързо, винаги сме изпълнени с благодат и милост и винаги сме готови да прощаваме? Какво ще стане, ако ние обичаме като нашия Бог, винаги сме позитивни, имаме мир и сме великодушни и щедри? Той е нашата Канара, но Той също така е и нашият Пример. Ние трябва да се стремим да бъдем като Него.

Ние всички можем да израснем духовно и да бъдем променени и преобразени в образа на Христос. Бог не очаква от нас да станем съвършени за една нощ, но Той иска да ни помогне да приличаме все повече и повече на Него, ден след ден.


Бог ни помага ежедневно да приличаме все повече и повече на Него. Не бъдете обезсърчени от това колко далече трябва  да стигнете – радвайте се, че израствате духовно!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon