Давайте добри плодове

Давайте добри плодове

В това се прославя (почита) Моят Отец, да принасяте (произвеждате) много плод; и така вие показвате и доказвате, че сте истински Мои последователи. (ЙОАН 15:8)

В днешния стих Исус казва, че Бог се прославя, когато даваме плод. Той говори за плодовете и в Матей 12:33, когато казва, че дърветата се познават по плодовете, които дават. И отново в Матей 7:15–16 Той прилага същия принцип към хората. Тези стихове ни показват, че като вярващи ние трябва да се грижим за плодовете, които принасяме. Искаме да имаме добрите плодове на Святия Дух (вж. Галатяни 5:22–23), но как да постигнем това?

Знаем, че Бог е изпепеляващ огън и че Исус е изпратен да кръщава със Святия Дух и с огън. Ако не позволим на Божия огън да гори в живота ни, ние никога няма да имаме плодовете на Святия Дух.

Принасянето на добри плодове изглежда вълнуващо, докато не осъзнаем, че изисква подрязване. Исус казва: „Всеки клон в Мен, който не дава плод [който престане да ражда], Той го отрязва (премахва, отнема); и очиства и многократно подрязва всеки клон, който продължава да дава плод, за да дава все по-богат и по-прекрасен плод“ (Йоан 15:2). Огънят е метафора на делото, което Святият Дух извършва в живота ни, подрязването също. Огънят е необходим за пречистването и умъртвяването на плътта; подрязването е необходимо за растежа. Мъртви неща и неща, които клонят в грешна посока трябва да бъдат отрязани, за да можем да растем като „дървета на правдата“ и да раждаме богат плод за Божия слава (Исая 61:3).


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Когато Бог отрязва нещо от живота ви, Той го прави, за да освободи място за нещо по-добро.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon