Дайте най-доброто от себе си!

За да имате способността да изпитвате и да разпознавате нещата, които са най-добри и превъзходни, и да бъдете искрени и безупречни до деня на Христос.  –ФИЛИПЯНИ 1:10

Бог е превъзходен. Той е изключителен. Като Негови представители ние също трябва да бъдем такива. Така че е много важно да правим най-доброто, на което сме способни, във всяко едно отношение. Ние трябва да сме мотивирани да даваме всичко от себе си във всичко, което искаме да постигнем. Павел ни увещава да се научим да преценяваме кое е превъзходно и кое има истинска стойност (Филипяни 1:10). Когато имаме превъзходен начин на живот, с други думи, когато правим всичко по-най добрия начин, ние ще имаме Божията радост в живота си и ще бъдем добър пример за света.

Трябва да посеете превъзходство, за да пожънете превъзходна жътва. Ние не можем да очакваме превъзходни или най-добрите резултати в живота, когато не живеем по най-добрия възможен начин. Библията ни учи да развиваме усърдието си, твърдостта и решителността си – всичко това ще ни помогне да живеем по един превъзходен начин. Насърчавам ви да правите най-доброто, на което сте способни за всеки проект или дейност, които Бог постави на пътя ви. Бъдете усърдни и работливи. Не оставяйте нещата незавършени, а завършвайте това, което сте започнали, по възможно най-добрия начин. Настройте себе си да бъдете твърди и решителни. Посветете се на отлични резултати. Бог почита отношението, с което вършим нещата по превъзходен начин. Изберете да направите най-доброто, което можете и Той винаги ще ви дава сили и ще ви подкрепя в този процес.

Молитва

Боже, аз искам да живея живота си по един превъзходен начин. Подкрепяй ме и ми помогни да направя най-доброто във всяка ситуация с твърдост, усърдие и решителност.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon