Дарба на изцеление

Дарба на изцеление

На друг свръхестествена изцелителна дарба чрез Единия Дух. (1 КОРИНТЯНИ 12:9)

Дарбите на изцеление работят заедно с дара на вярата. Въпреки че всички вярващи са насърчавани да се молят за болните и да виждат как те оздравяват (вж. Марк 16:17–18), Святият Дух дава специална изцелителна дарба на някои хора, точно както дава други духовни дарби на други хора.

В нашите конференции често се молим за болните и ставаме свидетели на много изцеления. Получавали сме купища свидетелства и доклади за потвърдени физически изцеления през годините. По време на конференциите ни и предаванията ни се моля с молитва на вяра и вярвам, че Бог действа.

Когато човек получи изцеление чрез духовна дарба, то може да не се прояви веднага. Изцелението може да бъде процес, който действа донякъде като лекарство. Необходимо е да го приемете с вяра и да вярвате, че то действа. Резултатите много пъти стават видими по-късно. Често насърчавам хората да казват: „Изцелителната сила на Бога действа в мен точно сега“.

Трябва да се доверяваме на Бога по отношение на нашето здраве. Благодаря на Бога за лекарите и медицината, когато имам нужда от тях, но Исус е нашият Изцелител (вж. Исая 53:5).


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бог е вашият лекар и Неговото Слово е вашето лекарство. Помолете Го да ви изцели във всяко отношение.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon