Бог говори чрез дарби и способности

Бог говори чрез дарби и способности

Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му. (ПРИТЧИ 16:9)

Хората често се чудят: Какво би трябвало да правя с живота си? Каква е целта на моето съществуване? Бог има ли план за мен? Един от начините, по които Бог отговаря на тези въпроси, е чрез нашите естествени дарби и способности. Той ни води в това да разбираме нашите цели чрез уменията и талантите, които Той ни дава.

Талантът, даден от Бога, или това, което често наричаме дарба, е нещо, което можем да правим с лекота, нещо, което ни се отдава естествено. Например много велики художници знаят как да съчетават формите и цветовете, така че те се наслаждават да рисуват, да правят скулптура и живопис или да проектират сгради. Много музиканти, които пишат песни, чуват музиката в главата си и просто записват тези мелодии или текстовете на песните, за да създават чудесна музика. Някои хора имат естествените способности да организират или да администрират, докато други хора са надарени със способността да съветват, да помагат на хората да подредят живота си и взаимоотношенията си. Без значение какви са нашите таланти, ние изпитваме голямо удоволствие да правим това, в което сме добри и което ни се отдава естествено.

Ако не сте сигурни каква е вашата цел в живота, просто правете това, което ви се отдава и след това гледайте как Бог ще потвърди вашия избор като благославя вашите начинания. Не прекарвайте живота си като се опитвате да правите неща, за които нямате дарби. Когато хората работят в професии, за които не са надарени, те са нещастни – както и всички около тях. А когато хората са на правилните места, те ще изпъкват в работата си и ще бъдат за благословение на техните работодатели и колеги.

Ако правим това, в което сме добри, ние ще усещаме Божието помазание (присъствие и сила) върху нашите усилия. Ще знаем, че действаме в нашите дарби и че като правим това, почитаме Бога и служим в живота на другите хора. Бог ни говори чрез това помазание, като ни дава мир и радост, за да знаем, че изпълняваме Неговия план за живота ни.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Вършете онова, в което сте добри – това е Божията дарба за вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon