Дарът на езиците

Дарът на езиците

На друг човек се дават… разни [непознати] езици. (1 КОРИНТЯНИ 12:8,10)

Вярващите в някои деноминации в Христовото тяло са известни с това, че използват дарбите на Духа повече от християните от други църковни традиции. Някои църкви редовно учат за кръщението в Духа и дарбите на Духа и често виждат техните проявления, докато други не поучават за тях и дори не вярват, че те са достъпни за християните днес. Тези дарби очевидно са част от Писанието и трябва да бъдат изучавани и търсени от всички вярващи в Исус Христос.

Говоренето на езици е говорене на духовен език, който Бог разбира, но говорещият и хората около него не разбират. Тази дарба е полезна за лични молитви и общуване с Бога, а може да бъде полезна и в събрания, ако бъде придружена от духовната дарба на тълкуване (вж. 1 Коринтяни 14:2,27–28).

Пренебрегването на дарбите на Духа може да затвори вратата за злоупотреби с дарбите и прекомерния акцент върху тях, но също така затваря вратата за безбройните благословения, от които хората отчаяно се нуждаят в ежедневието си. И аз като Павел в 1 Коринтяни 14:18 мога да заявя, че се радвам, че говоря на езици и благодаря на Бога за този дар. Говоря много на езици, защото това ме укрепва духовно, дава ми по-голяма близост с Бога и възможност да чувам гласа Му по-ясно. Ясно е, че Павел е говорил на езици. 120-те ученици, които бяха изпълнени със Святия Дух в деня на Петдесятница, говореха езици. В книгата Деяния на апостолите се говори и за други вярващи, кръстени в Святия Дух, които също са говорили на езици. Защо вие и аз да не използваме този дар на Духа?


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бъдете отворени за дарбите на Святия Дух и не затваряйте ума си, за да можете да научавате нови неща.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon