Дарът на пророчество

Дарът на пророчество

На друг пророческо прозрение (дарбата за тълкуване на божествената воля и цел). (1 КОРИНТЯНИ 12:10)

Истинската дарба на пророчество се проявява, когато някой чуе и изговори ясно послание от Бога за друг човек, за група хора или за дадена ситуация. Понякога пророчеството е много общо, а друг път е съвсем конкретно. То може да дойде чрез предварително подготвено послание или проповед, а може да дойде и чрез божествено откровение.

Дарът на пророчеството е изключително важен, но за жалост той често е бил използван неправилно и е причинявал сериозно объркване. Със сигурност има истински пророци днес, но има и лъжепророци. А има и хора, които са добронамерени и се опитват да изговорят слово от Бога, но използват собствения си ум, воля или емоции, а не Божия Дух.

Целите и задачите на истинското пророчество са за „назидание, увещание и утеха“ (1 Коринтяни 14:3). Всички дарби на Святия Дух са за добро и за обща полза. Освен това истинското слово ще бъде придружено с мир и ще се „настани“ в сърцето и духа ви като идващо от Бога; също така ще потвърди нещо, което вече е в сърцето ви, дори и само смътно. Тези критерии могат да помогнат да се разбере дали едно пророчество е истинско, или не. Разбира се, истинският тест за едно пророческо слово е дали то се сбъдва. Запомнете това: истинското пророчеството се сбъдва. Тези, които имат дарбата да пророкуват, не са единствените, които чуват от Бога. Вие имате способността и правото да чувате Неговия глас за себе си, така че винаги изпитвайте духа на пророчествата, които идват към вас, и ги подлагайте на изпитание, за да се уверите, че те свидетелстват във вашето сърце (вж. 1 Йоан 4:1).


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Когато хората ви дават съвет и ви казват, че той е от Бога, уверете се, че това е в съгласие с Божието слово и се потвърждава с увереност и мир в сърцето ви.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon