Да бъдем благодарни във време на страдание

Благодарете на [Бога] за всичко [без значение какви са обстоятелствата, бъдете благодарни и благодарете], защото това е Божията воля за вас [които сте] в Христос Исус [Този, който ни открива и който е посредник на Неговата воля].  ­–1 СОЛУНЦИ 5:18

Библията ни насърчава винаги да бъдем благодарни. Това е лесно, когато Бог отговаря на молитвите ни и ни избавя от проблеми. Но не винаги е лесно, когато нещата се объркат. И така, как можем да останем благодарни във време на страдание?

Има два избора, които трябва да направим. Първият е да хвалим Бога въпреки това, което се случва в живота ни. Или друг начин, по който да кажем това, е че по време на нашите проблеми и трудности ние можем да се радваме за Божията постоянна любов и вярност към нас и за нещата, които не са объркани в живота ни.

Вторият избор, който трябва да направим, е да питаме: „Господи, какво мога да науча от това? Какво искаш да ме научиш чрез това, за да бъда по-близо до Теб и да се радвам повече в Твоята доброта?” Това не са лесни въпроси и често е трудно да чуем и да разберем отговорите.

Понякога можем да схванем и да разберем важните уроци в живота си само когато минаваме през трудности. Благодарете на Бога, че времето на трудности ще ви доведе до по-добри неща.

По време на вашето страдание, благодарете на Бога и Му се доверете да ви заведе до по-големи и по-добри неща.

Молитва

Господи, аз Ти благодаря за Твоята любов и за Твоето присъствие. Прости ми, че се оплаквам, когато нещата се объркат и ми напомняй колко много неща вървят добре в живота ми. Аз искам винаги да се радвам в Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon