Да живеем с Божиите мисли, воля и емоции

Нито предоставяйте телесните си части като оръдия на неправдата; а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.  –РИМЛЯНИ 6:13

Бог е създал всеки от нас с дух, душа и тяло. Като вярващи ние трябва да разберем, че душата съдържа в себе си нашия ум, воля и емоции. Тъй като тя е изпълнена с нашето „аз” и не иска да се покорява на Святия Дух, то тя трябва да бъде очистена.

Поради това, че имаме свободна воля, нашият собствен ум ни казва какво да мислим, но нашите мисли не са непременно като Божиите мисли.

Нашата воля ни диктува какво искаме, дори това да бъде в конфликт с онова, което Бог иска за нас.

Нашите емоции определят чувствата ни, но в Христос нашето сърце трябва да бъде подчинено само на Бога и на Неговото Слово.

Бог иска ние да заменим нашите мисли, желания и чувства с Неговите. Ние не можем да живеем в победа над греха, докато не направим това.

Започнете, като кажете на Бога, че искате да направи в душата ви това, което Той реши. В Римляни, 6 глава Павел ни приканва да „предоставим” себе си на Него. Направете избор днес да не използвате вашата душа за себе си, а вместо това да предоставите себе си изцяло на Бога.

Когато душата е очистена, тя е обучена да носи в себе си Божиите мисли, желания и чувства и след това вие ще станете мощен канал на Неговата слава.

Молитва

Господи, умът ми, волята и емоциите ми понякога се бунтуват срещу Твоето Слово, но аз не искам да живея повече така. Отче, аз предоставям душата си на Теб, като знам, че когато го направя, Ти можеш да ме очистиш и да ме използваш да извърша Твоята воля.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon