Да издържаме както Исус

Да издържаме както Исус

Който, заради предстоящата Нему радост [от придобиването на наградата], която Му предстоеше, издържа кръст, като презря и пренебрегна срама, и седна отдясно на Божия престол. –ЕВРЕИ 12:2

Обикновено всяко нещо има две страни. Кръстът има две страни: страната на разпятието и страната на възкресението. Исус трябваше да издържи едната страна, за да стигне до другата. Но ако Той не беше издържал, то тогава ние всички все още щяхме да бъдем без Спасител и без прошка за нашите грехове.

В Евреи 12:2 се казва, че Исус, заради радостта от получаването на наградата от другата страна на кръста – възкресението – издържа болката. Също както Исус, ние трябва да издържим и да изтърпим трудни неща. Моята дефиниция на издръжливост е „да издържим повече от дявола; да устоим достатъчно дълго, за да позволим на изпитанието да извърши онова, което ще извърши в живота ни и да достигнем от едната страна на кръста до другата”.

Независимо дали сме ударени от неочаквани обстоятелства и страдаме от това, че правим нещо погрешно, или поради това, че се съпротивляваме на изкушението и греха като вършим онова, което е правилно, то ние трябва да преминем през различни неща. Но от другата страна на трудните времена ни чака радостта от получаването на наградата – добрият резултат.

Днес бъдете насърчени от начина, по който Исус се справяше с изпитанията. Той знаеше каква ще бъде радостта, която Му предстои и устоя до края. Той ви е дал силата да направите същото.


Молитва

Господи, аз искам да мога да устоявам като Исус. Помогни ми да получа представа за радостта от получаването на наградата, която ме чака, за да мога, чрез Твоята благодат, да издържа всяко изпитание, което дойде в живота ми.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon