Да израстваме в зрялост

Да израстваме в зрялост

Ние не разсъждаваме и не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни (краткотрайни и преходни), а невидимите неща са безсмъртни и вечни. (2 КОРИНТЯНИ 4:18)

Въпреки че Павел премина през ужасни страдания и изпитания, той не се обезкуражи, понеже не гледаше на видимите неща, а на невидимите. Ние трябва да следваме неговия пример. Вместо да гледаме на това, което ни заобикаля, трябва да гледаме на делото на Святия Дух. Той ще ни води така, че да се фокусираме не върху проблемите си, а върху Божия отговор.

Двама човека може да четат Словото и този с плътски, телесни уши ще го чуе различно от този с духовни уши. Например в 3 Йоан:2 се казва: „Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав [в тялото си] така, както [знам, че] е здрава и благоуспява душата ти.“

Незрелите, плътски християни (които още се изкушават от плътските наслади и апетити) може да се развълнуват от обещанието за благоденствие и изцеление, защото това е всичко, което чуват в този стих. Те ще си помислят: Еха! Слава на Бога! Той иска ние да благоденстваме и да бъдем здрави!
Но зрелите християни, които са чувствителни към Божието свято намерение за живота си, ще чуят и частта от стиха, която казва „така, както благоуспява и е здрава душата ти“. Те чуват с разбиране, че Бог ще им даде благоденствие и изцеление в съответствие с това как благоденства душата им. Молете се да имате уши да чуете истината на Божието слово и да израствате прогресивно в зрялост, докато продължавате да ходите с Бога.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Помолете Бог да отвори духовните ви уши, за да чуете в пълнота онова, което Той иска да ви каже в Словото Си.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon