Да контролираме езика си

Да контролираме езика си

Пазете езика си от това да говори зло и устните си от това да говорят измама. –Псалом 34:13

Един от най-важните ключове към това да прославим Бога е да контролираме езика си. В Псалом 50:23 се казва: Този, който Ми принася жертва на хвала и благодарение, Ме почита и Ме прославя…

Какво би станало, ако предавате устата си на Бога всеки ден, така че оттам да излизат само богоугодни думи? И аз нямам предвид само когато хвалите Бога и Му благодарите по време на личното си тихо време с Него, или когато говорите позитивни и насърчителни думи за себе си. Но колко здрави ще бъдат взаимоотношенията ви също зависи от това как говорите на другите и за другите хора.

В Псалом 34:13 се казва: Пазете езика си от това да говори зло и устните си от това да говорят измама. Лъжете ли другите хора? Обиждате ли ги, говорите ли лошо за тях? Или говорите думи, които ги насърчават, които им носят живот и които дават радост на всеки, когото срещнете?

Посветете устата си на Бога и я използвайте само за това, което Му е угодно – хваление и поклонение, наставление, увещаване и благодарение. Поставяйте устните си на олтара всяка сутрин. Предавайте устата си на Бога, като се молите с Неговото Слово: О, Господи, отвори устните ми; и устата ми ще разгласяват Твоята хвала (Псалом 51:15).

Молитва

Господи, отвори устните ми и устата ми ще Те хвали и ще Ти благодари. Помогни ми да изпозвам думите си, за да нося радост и живот на онези хора, които са около мен, и да Те хваля и да Те прославям.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon